Label Textine Kalınlık(Bolder) Verme

Label Textine Kalınlık(Bolder) Verme

<asp:label class="smaller-160" id="lblDate" runat="server"></asp:label>
                  <b> tarihli toplantıya katılacak mısınız?</b>

tarihli toplantıya katılacak mısınız?

Leave a Comment