Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend) Hatası

Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), is another process using it? böyle bir hata alıyorsak aşağıdaki komutları çalıştırmak gerekiyor.

sudo rm /var/lib/apt/lists/lock
sudo rm /var/cache/apt/archives/lock
sudo rm /var/lib/dpkg/lock

sudo dpkg --configure -a

sudo apt update; sudo apt upgrade -y

Leave a Comment