C# ile Mail Gönderme Uygulaması

C# ile mail gönderme uygulaması kodları aşağıdaki gibidir.

private void sendMail2()
    {
      MailMessage ePosta = new MailMessage();
      ePosta.From = new MailAddress("aydin@atanur.net", "Atanur.Net Yeni Konu Paylaşıldı"); //E-Posta'nin kimden gönderileceği bilgisini tutar.
      ePosta.To.Add("atanur@gmail.com");
      ePosta.To.Add("aydin@hotmail.com");
      //ePosta.Attachments.Add(new Attachment(@"C:\deneme.txt")); //Eklenecek dosya konumunu tutar.
      ePosta.Subject = "Konu"; // Konu bilgisi tutar
      ePosta.IsBodyHtml = true;
      ePosta.Body = "C# ile mail gönderimi nasıl yapılır kosunu açıldı."; // İçerik bilgisini tutar

      SmtpClient smtp = new SmtpClient();

      smtp.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("aydin@atanur.net", "Sifre"); //Gönderen adresin bilgileri
      smtp.Port = 587;
      smtp.Host = "smtp.atanur.net";
      //smtp.EnableSsl = true;
      object userState = ePosta;
      try
      {
        smtp.SendAsync(ePosta, (object)ePosta);// E-Posta'yı asenkron olarak gönderir. Yani e-posta gönderilene kadar çalısan thread kapanmaz, gönderme işlemi tamamlandıktan sonra kapatılır.
                            //smtp.Send(ePosta); //Send ya da SendAsync
                            // MessageBox.Show("Mail Gönderme Başarılı");
      }
      catch (SmtpException ex)
      {

        MessageBox.Show(ex.Message, "Mail Gönderme Hatasi");
      }

    }

Leave a Comment