İnternet Programlama-1 Hafta-4 Örneği

Çağlar Oflazoglu‘nun internet programlama-1 dersinde çözmüş olduğu örnek koddur. Bu PHP kodunda vize final ortalaması hesaplanması yapılmaktadır.

<html>
	<head>
		<meta charset="UTF-8">
	</head>
	<body>
<?php 
$sonuc="";
$vize="";
$final="";

if(count($_POST)>0)
{
	$vize=getir("vize");
	$final=getir("final");
	$puansinir=getir("puansinir");
	$devamsiz=getir("devamsiz");

	$sinirlar=[90=>"AA",80=>"BA",70=>"BB",60=>"CB",50=>"CC",40=>"DC",35=>"DD",30=>"FD"];

	if($devamsiz=="on")
	{
		$sonuc = "Ogrenci Devamsizliktan Kaldi!";
		$vize="";
		$final="";
	}
	else
		if($vize>-1 && $vize<101 && $final>-1 && $final<101)
		{
			if($puansinir=="on" && $final<30)
			{
				$sonuc = "Ogrenci final<30 oldugundan kaldi!";
			
			}
			else
			{
				$ort=(int)($vize*0.4+$final*0.6+0.5);
				$sonuc = $vize." ve ".$final." notu icin ortalama:".$ort." harf: FF";
				foreach($sinirlar as $not=>$harf)
				{
					if($ort>=$not)
					{
						$sonuc= $vize." ve ".$final." notu icin ortalama:".$ort." harf:".$harf;
						break;
					}
	
				}
				
			}
			$vize="";
			$final="";
		}
		else
		{
			$sonuc="Verileri uygun aralikta girmediniz!";
		}
}

function getir($key)
{
	if(isset($_POST[$key]))
		return $_POST[$key];
	return "";	
}

?>	
	
	
	
		<form method="POST" action="xyz.php">
		<p style="color:red"><?php echo $sonuc; ?></p>
		<table border="1">
			<tr>
				<td style="text-align:right;">Vize:</td>
				<td><input type="text" name="vize" value="<?php echo $vize; ?>" ></td>
			</tr>
			<tr>
				<td style="text-align:right;">Final:</td>
				<td><input type="text" name="final" value="<?php echo $final; ?>"></td>
			</tr>
			<tr>
				<td style="text-align:right;">30 puan sınırı:</td>
				<td><input type="checkbox" name="puansinir"></td>
			</tr>
			<tr>
				<td style="text-align:right;">Devamsız:</td>
				<td><input type="checkbox" name="devamsiz"></td>
			</tr>
			<tr>
				<td colspan="2" style="text-align:center;"><input type="reset" value="Sıfırla"><input type="submit" value="Gönder"></td>
			</tr>
		</table>
		</form>
	</body>
</html>

Leave a Comment