Veri Yapıları Eklemeli Sıralama Örneği C++ Kodu

Eklemeli Sıralama Algoritması C++ Kodu

#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
int i,j,t;
int A[] = {5,2,4,6,1,3};
for(j=1;j<6;j++)
{
  t=A[j];
  i=j-1;
  while(i>=0&&A[i]>t)
  {
    A[i+1]=A[i];
    i=i-1;
  }
  A[i+1]=t;
}

for(int i=0;i<6;i++)
{
   cout<<A[i]<<endl;
}return 0;
 

Leave a Comment