Veri Yapıları Graf Örneği C++ Kodu

Graf Algoritma C++ Kodu

#include<iostream>
using namespace std;

// Graf veri yapisi kodum


struct Dugum
{
	int veri;
	Dugum *baglanti;
	Dugum(int veri)
	{
		this->veri=veri;
		baglanti=NULL;
	}
};

struct BagliListe
{
	Dugum *bas;
	BagliListe()
	{
		bas=NULL;
	}
};

struct Graf
{
	int tepeSayisi; // Kose/tepe (vertex) sayisi
	BagliListe *tepeListeleri; // Her bir tepeye bagli diger tepelerin listesi (bagli liste yapilari icinde tutuyoruz)

	Graf(int tepeSayisi)
	{
		this->tepeSayisi=tepeSayisi;
		tepeListeleri=new BagliListe[tepeSayisi];
	}

	void kenarEkle(int ilkUctaki, int ikinciUctaki) // iki tepeyi birbirine baglayan bir kenar (edge)
	{
	    // Tepelerin bagli oldugu tepeleri tutacak olan bagli listelere ekleme yapacagiz
		Dugum *yeniDugum1=new Dugum(ilkUctaki);
		Dugum *yeniDugum2=new Dugum(ikinciUctaki);
		ilkUctaki--; ikinciUctaki--; // indisleri sifirdan basladigi icin

		if(tepeListeleri[ilkUctaki].bas==NULL)
			tepeListeleri[ilkUctaki].bas=yeniDugum2;
		else
		{
			yeniDugum2->baglanti=tepeListeleri[ilkUctaki].bas;
			tepeListeleri[ilkUctaki].bas=yeniDugum2;
		}

		if(tepeListeleri[ikinciUctaki].bas==NULL)
			tepeListeleri[ikinciUctaki].bas=yeniDugum1;
		else
		{
			yeniDugum1->baglanti=tepeListeleri[ikinciUctaki].bas;
			tepeListeleri[ikinciUctaki].bas=yeniDugum1;
		}
	}
};

int main()
{
	int tepeS,kenarS;

	cout<<"Tepe sayisini giriniz: ";
	cin>>tepeS;
	Graf *g=new Graf(tepeS);
	cout<<"Kenar sayisini giriniz: ";
	cin>>kenarS;

	int dugumNo1,dugumNo2;
	for(int i=0; i<kenarS; i++)
	{
		cout<<i+1<<". kenarin bagladigi iki tepeyi giriniz: ";
		cin>>dugumNo1>>dugumNo2;
		g->kenarEkle(dugumNo1,dugumNo2);
	}

    // Olusturulan grafin tepelerini ve baglantilarini goruntuleyelim:
	cout<<endl<<endl<<"Olusturulan graf: "<<endl;
	for(int i=0;i<tepeS;i++)
	{
		cout<<"Tepe["<<i+1<<"]\t{ ";
		Dugum *d=g->tepeListeleri[i].bas;
		while(d!=NULL)
		{
			cout<<d->veri<<" ";
			d=d->baglanti;
		}
        cout<<"}"<<endl;
	}
}

2 Thoughts on Veri Yapıları Graf Örneği C++ Kodu

Leave a Comment